Inzinkbare palen US Embassy Wassenaar

Inzinkbare palen US Embassy

Voor de toegangscontrole van de Amerikaanse ambassade, of ook wel US Embassy, hebben wij gebruik gemaakt van de Fadini Talos RVS. De inzinkbare palen zijn een 1e niveau veiligheidsverhogende maatregel voor de ambassade. Hierna volgen op het binnenterrein nog M50 elektromechanische palen van KOEI industries uit Japan. 

Uitdagingen project

Het grondwaterniveau in Wassenaar lag tijdens de bouw op 1,60m onder het maaiveld. Echter wat de opdrachtgever vergeten te melden was, dat het grondwaterniveau kunstmatig laag gehouden werd door een continu draaiend drainagesysteem. Na het uitzetten van dit drainagesysteem zou het grondwaterniveau stijgen tot 60 cm onder het maaiveld. Om dit te ondervangen hebben we de buitenbakken van de inzinkbare palen volledig dicht gemaakt, en om het hemelwater af te voeren, voorzien van een eigen drainage systeem. Dit is vervolgens aangesloten op de voorliggende sloot. De tweede uitdaging betrof de aansturing van de palen. De palen worden aangestuurd via een potentiaalvrij contact. De gebruikte intercoms zijn echter digitaal, en konden geen NC contact aanleveren. Hiervoor is vervolgens een PLC gebouwd, die dit signaal om kon zetten.

De hele installatie is inmiddels werkend opgeleverd, met een tevreden klant als resultaat.  Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

ParkPoint Benelux
Worth Rhedenseweg 2a
6991 DW Rheden
info@park-point.nl +31 85 800 02 46
085-800 02 46